CÔNG TY TNHH DAITATSU VIỆT NAM

CEO
Hajime Kurokawa
Address
TẦNG 1, SỐ 92, DƯỜNG HOÀNG NGÂN, PHƯỜNG TRUNG HÒA
QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
TEL
024-3222-2900
MST
0108226676

JAPAN(head office)

Address
3-3-7 1F, Senoemachi, Fukushima-shi, Fukushima, 960-0101, Japan
Tel.
+81-24-573-9870
FAX
+81-24-573-9871

JAPAN(sendai)

Address
2, Takizawa, Gouroku, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 989-3121, Japan
Tel.
+81-22-307-5733
FAX
+81-22-307-5734

JAPAN(ibaraki)

Address
3867-1, Sugaya, Naka-shi, Ibaraki, 311-0105, Japan
Tel.
+81-29-219-5233
FAX
+81-29-219-5234